Velkommen til vår hjemmeside

Her finner du etterhvert all viktig informasjon gjeldende for Sameiet Kastellhagen II

Aktuelt

Her vil det bli lagt ut kort informasjon om pågående arbeide og aktuelle saker.

Sameiet

Her finner du våre Vedtekter, Ordensregler og annen viktig informasjon om forholdende i Sameiet.

Ny i sameiet

Som ny i Sameiet, finner du svar på de vanligste spørsmålene her.

HMS

Her ligger en generell informasjon om HMS. Siste komplette versjon av sameiets HMS er tidligere sendt ut pr e-post, og den kan lastes ned her fra "Dokumenter".

Kontakt

Mangler det noe, lurer du på noe,  eller har du forslag til forbedringer? Ta kontakt med styret og vi svarer så fort vi har anledning.